Polityka prywatności


Polityka Prywatności

1 Postanowienia Ogólne
1.1 Administratorem danych jest Agencja Twórcza OLE! Z siedzibą w Poznaniu, ul. Horacego 3/4, kod pocztowy 60-461, NIP: 972-029-92-33, REGON:
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulamin lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu.

1.3 Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Prywatności termin Uczestnik
zastąpiony został określeniem „Ty”
Termin Administrator – „My”
Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.4 Agencja Twórcza OLE! szanuje Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych. W tym celu m.in. używamy bezpiecznego protokołu SSL na naszej stronie www.taniec-ole.pl

1.5 Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać, abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, tel kontaktowy i adres mail.Formularz zgłoszeniowy
1.6 Niektóre zajęcia mogą być rejestrowane celem ich promocji, w przypadku gdy nie wyrażasz zgody aby twój wizerunek został zarejestrowany poinformuj o tym instruktorów przed rozpoczęciem zajęć

2 Administrator Danych
2.1 Usługodawca jest administratorem danych osobowych kursantów, oznacza to, że jeśli jesteś naszym kursantem to w naszych systemach przetwarzamy twoje dane w postaci Imienia, nazwiska adresu e-mail i numeru telefonu

2.2 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie:
a) z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie
b) z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do zapewnienia i realizowania usług
oferowanych przez Agencję Twórczą OLE!
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów) a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.)
e) W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie w momencie
zapisania się na zajęcia [lub/oraz] newsletter
2.3 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.4 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Agencji Twórczej OLE! Jest jej właścicielka Katarzyna Komin t.j Administratorem danych jest możliwy pod adresem taniecole@gmail.com

2.5 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zaprzestaniu uczęszczania na kursy lub rozwiązaniu umowy, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.6 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2.7 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
2.8 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub stosownych umów:
a) Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Biuro Rachunkowe Szlachetka w celu realizacji umowy o świadczenie usług rachunkowych,
b) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

2.9 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. To jest:
-  instruktorzy tańca

3 Uczestnicy kursów
3.1 Zapisać się na zajęcia, możesz dokonać telefonicznie, osobiście u instruktora, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych
3.2 Przed pierwszymi zajęciami zostaniesz poproszony o potwierdzenie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, jakich udzieliłeś zapisując się na zajęcia w formie elektronicznego formularza.
3.3. Jako nasz kursant zapisany na kurs dostaniesz od nas następujące informacje organizacyjne za pomocą maila (i/lub) smsa:
a) wiadomość potwierdzającą rozpoczęcie kursy wraz z datą i godziną etc
b) wiadomości dotyczące zmiany terminu rozpoczęcia kursy, odwołania zajęć, programu etc
c) po zakończeniu kursu, wiadomości o możliwości jego kontynuacji (np startu kursu na wyższym poziomie)
3.5 Jeżeli korzystasz z Newslettera Agencji Twórczej OLE!, będziesz dostawać od nas informacje raz na miesiąc.

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu taniec-ole.pl
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wzór polityki pobrany z serwisu www.wszystkoociasteczkach.pl

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.